Kom uit je Zoom

Team PBN
Rick Slabbers

Kom uit je zoom, je lijf heeft offline verbinding nodig. Online versus offline ontmoeten

Recente technologisch ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat we elkaar veel sneller dan vroeger online kunnen ontmoeten. Dat vinden we fijn, kijk maar hoe lang we gemiddeld per dag op onze smartphone zitten; dat is 2 uur en 15 minuten! We kunnen 24 uur per dag online mensen ontmoeten en aansluiten bij online sociale netwerken. Over het algemeen hebben we daardoor een groter sociaal netwerk dan we eigenlijk als mens aan kunnen.

 De mens kan maximaal aan 150 personen directe aandacht geven, daarboven is er geen sprake meer van echte verbondenheid. De sociale netwerken worden steeds groter en de contacten worden daardoor steeds oppervlakkiger. Wanneer je bij zoveel online sociale netwerken bent aangesloten bestaat het gevaar dat je niet meer weet waartoe je echt behoort en/of aangetrokken voelt.

 Om te kunnen floreren zal de mens toch deel uit moeten maken van sociale groepen. Floreren kan nu eenmaal niet in je eentje. Floreren kan alleen binnen een sociaal netwerk.

Ook binnen bedrijven kunnen medewerkers alleen floreren en presteren wanneer zij daadwerkelijk tot het sociale netwerk van het bedrijf behoren. Dat gaat niet vanzelf, daar moet tijd en energie in gestoken worden. Echt geïnteresseerd zijn in elkaar en samen uitdagingen aan gaan vergt speciale aandacht. Om dat te kunnen doen moet je offline gaan om gebruik te kunnen maken van alle zintuigen die het lichaam rijk is.

 Het lichaam is meer dan alleen een transportmiddel voor het hoofd en voor gebruik van de smartphone. Het lichaam is de drager van al onze zintuigen. Al deze zintuigen hebben we nodig om mensen echt te leren kennen. Fysieke ontmoetingen zijn daarom altijd intenser dan virtuele ontmoetingen. Door enkel online ontmoetingen vervreemden we van ons eigen lichaam. Onze communicatie bestaat voor 80% uit non verbale communicatie, dit wordt geuit door het lichaam. Om de complete mens te leren kennen is het noodzakelijk elkaar fysiek, dus live,  te ontmoeten.

Vergeet niet offline activiteiten te organiseren waarbij mensen elkaar offline kunnen ontmoeten zodat het bedrijf optimaal kan floreren. Offline activiteiten zijn in deze Corona tijd lastiger te organiseren maar het is belangijker dan ooit:

Doe online wat efficiënt is en offline wat effectief moet zijn.

 Rick Slabbers PBNMailen, bellen, appen?

Je kunt ons hier bereiken


Mokerstraat 28-30
1021 KC Amsterdam

020 626 36 00

mail@pbn.nl