MVO Verklaring

Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de evenementen & vergaderingen branche in Nederland en delen onze kennis met andere bedrijven die actief zijn in dezelfde branche.

  • Wij informeren onze klanten en leveranciers dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen en het Green Key certificaat Goud hebben behaald in 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 20219, 2020 en 2021. Wij maken duidelijke en transparante afspraken met onze klanten en leveranciers over de kwaliteit van onze diensten en hoe we de kwaliteit bewaken.
  • Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken deze zo veel als mogelijk voor zover het een negatieve impact, zoals frauduleus handelen, intimidatie uitbuiting en kinderarbeid betreft.
  • Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemer door bijscholingen te organiseren en wij dragen zorg voor voorzieningen mochten we te maken krijgen met verlies van inkomsten.
  • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke organisaties zoals aan: de vereniging ‘Vrienden van het Forteiland’, stichting KiKa, stichting Waka Waka en stichting Alpe d’HuZes door giften, sponsoring en vrijwilligerswerk. Al meer dan 20 jaar sponsoren wij jaarlijks het Oncologisch Kinderkamp in de Ardennen: Herfstherrie.
  • Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van ons bedrijf. We scheiden al ons afval op het Forteiland, wij maken alleen nog maar gebruik van biologisch afbreekbaar servies tijdens grote evenementen, al onze schoonmaakmiddelen zijn milieuvriendelijke en onze catering is grotendeels duurzaam: een biologisch, fair trade of lokaal product.
  • Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een milieu- duurzaamheids- en sociaal keurmerk. Al ons toiletpapier, handpapier en kopieerpapier dragen het Europees Ecolabel.