Werkkostenregeling

WKR, werkkostenregeling. Zorg dat de evenementen WKR proof zijn.

De belasting stel de WKR vanaf 1 jan. 2015 verplicht. De vrije ruimte (-vergoeding) is dan beperkt tot 1,2%van de totale loonsom (vanaf 2020 wordt het percentage verhoogd tot 1,7% tot de eerste €400.000,- van de loonsom).

Studiekosten, cursussen, congressen in combinatie met tijdelijk verblijf worden gezien als zakelijke kosten en vallen buiten de WKR. Voor overige programma’s is het belangrijk de zakelijke doelstelling te omschrijven en te motiveren.

Zakelijke doelen PBN programma’s:

-         Opleiding, training.

-         Informatie overdracht.

-         Kennis overdracht .

-         Verbeteren van de samenwerking.

-         Verbeteren van de betrokkenheid

-         Verbeteren van de communicatie.

-         Verbeteren van de productiviteit.

-         Stimuleren van de creativiteit en inventiviteit.

-         Uitgaand van de kernwaarden van het bedrijf


Tips voor WKR proof programma’s:

-         Gebruik de juiste terminologie.

-         Let op te juiste verhouding inspanning en ontspanning.

-         Zakelijkheid en aannemelijk maken,  doelen toelichten en motiveren.

-         Doelstellingen omschrijven, link met dagelijkse werkzaamheden toelichten.

-         Kritisch zijn naar keuze en opbouw programma t.a.v. noodzakelijkheid.

Stel samen met PBN een WKR-proof programma samen.